TPHCM se tuyen sinh lop 10 theo dia ban TP.HCM sẽ tuyển sinh lớp 10 theo địa bàn?

Ông Trương Song Đức - giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM - vừa cho biết: “Nếu TP hoàn chỉnh mạng lưới trường học theo đúng qui hoạch, Sở GD-ĐT sẽ..