» Tìm kiếm:

Nếu Arafat

Neu Arafat qua doi Nếu Arafat qua đời...

Một tài liệu nội bộ dài năm trang của Bộ Ngoại giao Israel đã đưa ra một loạt kịch bản thảm khốc trong trường hợp nhà lãnh đạo Palestine..