Vo long tren nui Khau Phong Vỡ lòng trên núi Khâu Phong

Trẻ em vùng rừng núi heo hút thường bị thất học do điều kiện đi lại hết sức khó khăn. Nhưng ở bản Huổi Hốc trên núi Khâu Phong (xã Nậm Păm,..

An com truoc keng nhieu nam "Ăn cơm trước kẻng" nhiều năm

Đó là những nơi heo hút rừng sâu, bao đời nay bà con dân tộc thiểu số sống dựa vào thiên nhiên, định mệnh. Luật tục đã là một phần không..