» Tìm kiếm:

Năm Thuận Hoá

Hoi thao khoa hoc 700 Nam Thuan Hoa Phu Xuan Thua Thien Hue Hội thảo khoa học “700 Năm Thuận Hoá – Phú Xuân -Thừa Thiên Huế”

Nhằm mục đích góp phần tích cực thúc đẩy công tác nghiên cứu về vùng đất lịch sử Thuận Hoá – Phú Xuân - Thừa Thiên Huế, và cũng là vừa..