Huyen thoai thay ran That Son Huyền thoại thầy rắn Thất Sơn

Chàm quạp, hổ đất là các loài rắn có nọc rất dữ, chúng cư trú theo rừng núi, bưng biền, gò hoang vùng Thất Sơn - An Giang. Trong đó xã Thới..