» Tìm kiếm:

Nàng Lâm Tâm Như

Nang Lam Tam Nhu Nàng Lâm Tâm Như

Dịu dàng và mau nước mắt là ấn tượng mà Lâm Tâm Như đã để lại qua vai diễn trong Hoàn Châu Cách Cách. Giờ đây, khi đã sang tuổi 31 nhưng cô..