» Tìm kiếm:

Nàng Dea Jang Kưm

Hinh Lee Young Ae len tem Nhat Ban Hình Lee Young Ae lên tem Nhật Bản

Mới đây, “Nàng Dea Jang Kưm” Lee Young Ae rất vui mừng khi biết tin mình sẽ được xuất hiện trong một bộ tem của quốc gia láng giềng..