» Tìm kiếm:

My Dear President

My xuat ban sach ve nhung la thu tinh cua tong thong Mỹ xuất bản sách về những lá thư tình của tổng thống

Đó là cuốn sách “My Dear President: Letters Between Presidents and Their Wives” (Tổng thống yêu quý của tôi: thư từ giữa các tổng thống..