» Tìm kiếm:

Mustafa Abu Al

AlQaida nhan trach nhiem vu am sat ba Bhutto Al-Qaida nhận trách nhiệm vụ ám sát bà Bhutto

Trả lời phỏng vấn của cơ quan thông tấn Italia Adnkronos International (AKI) qua điện thoại, Mustafa Abu Al-Yazid - người phát ngôn của..