» Tìm kiếm:

Mujahideen Khalq

Tong thong Iran den tham Iraq Tổng thống Iran đến thăm Iraq

Ngày 2/3, Tổng thống Iran M. Ahmadinejad đã đến Thủ đô Baghdad, bắt đầu chuyến thăm Iraq hai ngày. Ðây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng..