HCV thu hai cua SEA Games da co chu HCV thứ hai của SEA Games đã có chủ

Chiếc HCV thứ hai của SEA Games 22 đã có chủ và nó cũng thuộc về 1 VĐV bắn cung. Người bước lên bục chiến thắng hôm nay là nam VĐV..