Epson xuc tien cuoc cach mang Nha hat gia dinh Epson xúc tiến cuộc cách mạng ‘Nhà hát gia đình’

Đi đầu trong nỗ lực này của hãng công nghệ Nhật Bản là sản phẩm Movie Mate 25, một máy chiếu kỹ thuật số kiêm vai trò đầu DVD/CD có cả màn..