» Tìm kiếm:

Montira Rato

Nhat ky Dang Thuy Tram duoc phat hanh tai Thai Lan bang tieng Thai Nhật ký Đặng Thùy Trâm được phát hành tại Thái Lan bằng tiếng Thái

Ngày 8/2, nữ tiến sĩ Montira Rato, giảng viên khoa Đông phương Trường đại học Chulalongkorn, đã trao tặng cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm bằng..

Nhat ky Dang Thuy Tram bang tieng Thai duoc phat hanh tai Thai Lan Nhật ký Đặng Thùy Trâm bằng tiếng Thái được phát hành tại Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 8-2, nữ tiến sĩ Montira Rato, giảng viên khoa Đông phương Trường đại học Chulalongkorn, đã trao..