» Tìm kiếm:

Moacyr Scliar

Con nhan ma o trong vuon Con nhân mã ở trong vườn

Con nhân mã ở trong vườn (The Centaur in the Garden) là kiệt tác của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo do một trong những tiểu thuyết gia lừng..