Thu nghiem tieu chuan Linux moi tai Trung Quoc Thử nghiệm tiêu chuẩn Linux mới tại Trung Quốc

Một tiêu chuẩn Linux quốc tế thứ hai vừa được dùng thử trong phòng thí nghiệm tại Bắc Kinh. Với sự tài trợ của Bộ công nghiệp thông tin..