Mini Pool 2 Mini Pool 2

Trò chơi mô phỏng môn bida một cách tinh tế với khả năng điều chỉnh lực đánh bóng. Bạn cần đưa được tất cả bóng xuống lỗ trước khi hết thời..