» Tìm kiếm:

Minh Phu Seafood Corp

DN nuoi tom sach theo mo hinh khep kin DN nuôi tôm sạch theo mô hình khép kín

Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Phú thuộc Công ty XNK Thủy sản Minh Phú (Minh Phu Seafood Corp) vừa khởi công xây dựng trại sản..