» Tìm kiếm:

Milosevic Zdenko Tomanovic

Thu cau cuu cua ong Milosevic gui nuoc Nga truoc khi mat Thư cầu cứu của ông Milosevic gửi nước Nga trước khi mất

Trước khi mất một ngày, cựu Tổng thống Nam Tư cũ Slobodan Milosevic đã gửi một bức thư cầu cứu sự giúp đỡ của người Nga. Bức thư đề ngày..