» Tìm kiếm:

Mike Schoepfer

Mozilla tung ra phien ban Firefox 1502 Mozilla tung ra phiên bản Firefox 1.5.0.2

Mozilla vừa cho ra mắt phiên bản Firefox 1.5.0.2 mà công ty này cho rằng sẽ vá được 7 lỗ hổng an ninh, bao gồm cả những hỗ trợ nguyên bản..