» Tìm kiếm:

Mike Mitchel

Shrek 3 chua ra rap Shrek 4 da ruc rich Shrek 3 chưa ra rạp, Shrek 4 đã rục rịch

Trong lúc chàng chằn tinh Shrek 3 vẫn còn đợi đến ngày 18-5 mới ra rạp thì việc chuẩn bị cho phần 4 của bộ phim này đã khởi động. Đạo diễn..