» Tìm kiếm:

Microsoft Windows NT

Phat hien loi tran bo dem moi trong Windows Phát hiện lỗi tràn bộ đệm mới trong Windows

Công ty bảo mật Secunia vừa phát hiện một lỗi tràn bộ đệm mới trong Windows và Internet Explorer, cho phép tin tặc có thể xâm nhập từ xa..