» Tìm kiếm:

Microsoft Equation

Chen cong thuc toan hoc vao van ban Chèn công thức toán học vào văn bản

Để chèn một công thức toán học vào văn bản, World có riêng một tiện ích cho công việc này, đó là Microsoft Equation