» Tìm kiếm:

Microsoft Antil

Cai dat Service Pack 1 cho Win XP 5 Cài đặt Service Pack 1 cho Win XP (5)

Tôi có một vấn đề xin mọi người giúp đỡ: Máy của tôi IBM NetVitsta P4 1,5GHz 128MB ram, HDD 40GB chia làm 3 ổ Fat 32 C, D, E. Ổ C cài HĐH..