» Tìm kiếm:

Micro Sivert

Vu that thoat phong xa Moi truong da duoc tay xa Vụ thất thoát phóng xạ: Môi trường đã được tẩy xạ

TS- Trong ngôi nhà có chất phóng xạ, liều bức xạ chỉ còn 0,4 Micro Sivert; cao khoảng gấp hai lần mức phông của môi trường. Ngoài vỉa hè và..