» Tìm kiếm:

Michael Tanner

1 phan 8 nguoi My song trong ngheo kho 1 phần 8 người Mỹ sống trong nghèo khổ!

Ngay tại đất nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, cứ 8 người lại có một người sống trong cảnh nghèo khổ. Con số này trong cộng..