» Tìm kiếm:

Melba Hernández

Phan III Cuoc chien 1952 1958 Chuong 13 Phần III: Cuộc chiến (1952 - 1958) - Chương 13

Ra đời ngay trong bối cảnh chính biến Batista, cách mạng Cuba do Fidel Castro khởi xướng và dẫn dắt đã giành trọn độc lập và giờ đây gầy..

Cuoc chien Chuong 15 Cuộc chiến - Chương 15

Cuộc phiêu lưu vĩ đại của Fidel Castro, sau mười bốn tháng mưu tính và chuẩn bị, cuối cùng đã thành hiện thực vào tối thứ Sáu ngày 24 tháng..