Gan 5.000 chiec Mazda nam nghieng tren bien Gần 5.000 chiếc Mazda "nằm nghiêng" trên biển

Số phận 4.700 chiếc xe Mazda đang “ngàn cân treo sợi tóc” khi con tàu Cougar Ace, treo cờ Singapore, chở chúng từ Nhật Bản sang Bắc Mỹ..