May rua bat trong mat nguoi nhap cu o My Máy rửa bát trong mắt người nhập cư ở Mỹ

Hai tháng trước, Alan Chien đưa ra một quyết định trái với truyền thống văn hoá của mình, điều mà anh còn chưa dám tiết lộ cho bố mẹ: mua..