» Tìm kiếm:

Mark Klebanoff

Stress gay benh phu khoa Stress gây bệnh phụ khoa?

Tiến sĩ Mark Klebanoff ( Mỹ) vừa có phát hiện rất hay về mối liên hệ chặt chẽ giữa stress và ...bệnh phụ khoa: càng bị stress nhiều thì..