» Tìm kiếm:

Marianne Huguenin

Thuy Si ung ho cac nan nhan chat doc da cam Viet Nam Thuỵ Sĩ ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Chính phủ Mỹ cần thừa nhận trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ của mình đối với các nạn nhân chất độc hoá học mà họ đã rải xuống cuộc chiến..