» Tìm kiếm:

Margaret Salter

La thu gui cha trong ngay Chien thang Lá thư gửi cha trong ngày Chiến thắng

Margaret Salter 8 tuổi viết thư cho cha đang phục vụ không lực Hoàng gia Anh năm 1945 để mô tả các cuộc ăn mừng ngày Chiến thắng mà ông..