Chuyen tau hanh phuc “Chuyến tàu hạnh phúc”

Mạch phim chậm, nhiều chi tiết cảm động, kết thúc ý nghĩa... mô tuýp khá quen thuộc của phim Hàn liệu có còn sức hấp dẫn với khán giả Việt..

Lich chieu phim rap tu ngay 181 den ngay 251 Chuyen tau hanh phuc Lịch chiếu phim rạp từ ngày 18/1 đến ngày 25/1: Chuyến tàu hạnh phúc

Đi bằng gì để đến nơi nhanh nhất? Bằng tàu lửa? Bằng máy bay? Không phải đâu, đi cùng người yêu sẽ đưa anh đến nơi nhanh nhất...