» Tìm kiếm:

Mainboard ASUS TUSI

Mau sac bi nhoe khi chay game 3D 2 Màu sắc bị nhoè khi chạy game 3D (2)

Chào các bạn! Máy tính của mình có cấu hình Mainboard ASUS TUSI-M, PIII 735,256 RAM, Video Adapter SiS 630/730, Card tăng tốc đồ hoạ..