» Tìm kiếm:

Mai Phước Dũng

Nam APEC 2006 da ghi lai dau an Viet Nam Năm APEC 2006 đã ghi lại dấu ấn Việt Nam

Tuần lễ cấp cao APEC 2006 đã kết thúc tốt đẹp tại Hà Nội và để lại trong lòng bạn bè một dấu ấn rất Việt Nam. VTCnews đã có cuộc trao đổi..