» Tìm kiếm:

MTTQ TP Hà Nội Phạm Lợi

Phai xu ly nghiem theo dung quy dinh Phải xử lý nghiêm theo đúng quy định

TP - "Nếu anh hết nhiệm vụ thì ngôi biệt thự phải được thu hồi để sử dụng cho việc công, còn việc bố trí chỗ ở mới thế nào đó thì theo quy..