Phan Anh va Thuy Trang chieu chuong tin don Phan Anh và Thuỳ Trang chiều chuộng tin đồn

TP - Để phủ nhận tin đồn về chuyện riêng tư, các ngôi sao có nhiều cách, riêng cặp MC Phan - Anh Thùy Trang chọn một cách khá ngược đời-..