» Tìm kiếm:

Mỹ Virginia Foote

Tong thong My se toi VN voi PNTR Tổng thống Mỹ sẽ tới VN với PNTR?

Theo Chủ tịch Hội đồng thương mại Việt -Mỹ Virginia Foote, Quốc hội Mỹ sẽ thông qua qui chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR)..

APEC VN 2006 dang la diem sang toan cau "APEC VN 2006 đang là điểm sáng toàn cầu"

AP dẫn lời Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ tại Hà Nội nói: "Cùng một lúc đón các vị lãnh đạo cao nhất từ Mỹ, Trung..

Tong thong My se toi Viet Nam voi PNTR Tổng thống Mỹ sẽ tới Việt Nam với PNTR

Hôm qua 24-10, chủ tịch Hội đồng Thương mại Việt - Mỹ Virginia Foote nói bà tin tưởng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua Qui chế quan hệ thương mại..

Tong thong My se toi Viet Nam voi PNTR Tổng thống Mỹ sẽ tới Việt Nam với PNTR?

Ngày 16/10, chủ tịch Hội đồng thương mại Việt - Mỹ Virginia Foote nói bà tin tưởng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua qui chế quan hệ thương mại bình..