» Tìm kiếm:

Mỹ Stephen Robinson

Sua chua thanh cong tau Discovery Sửa chữa thành công tàu Discovery

Với sự trợ giúp của một cánh tay robot dài 17,4 mét trên trạm vũ trụ quốc tế (ISS), nhà du hành vũ trụ Mỹ Stephen Robinson hôm 3-8 cắt bỏ..