» Tìm kiếm:

Mỹ Nickson

Ky 1 Tham bai cua phao dai bay Kỳ 1: Thảm bại của "pháo đài bay"

Vào những ngày này 35 năm trước, giữa những ngày mùa đông Hà Nội tháng 12, cả Hà Nội rực lửa, 12 ngày đêm "đất rung, ngói tan, gạch nát"...