» Tìm kiếm:

Mỹ Danny L

Chuyen ve Dang Thuy Tram viet tu My ky 8 Chuyện về Đặng Thùy Trâm viết từ Mỹ (kỳ 8)

>> Bác sĩ quân y quân giải phóng Việt Nam Đặng Thùy Trâm trong tâm tưởng của cựu chiến binh Mỹ Danny L.Jacks>> Em gái chị Đặng Thùy Trâm..