» Tìm kiếm:

Mỹ Carlos Guitierre

Viet Nam nen mo cua hon voi kinh te tu nhan "Việt Nam nên mở cửa hơn với kinh tế tư nhân"

Hội đàm hơn nửa tiếng đồng hồ tại TP HCM với Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng sáng 7/11, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Carlos Guitierre cho..