» Tìm kiếm:

Một ngàn một đêm lẻ

Phong vien mo coi tt Phóng viên mồ côi (tt)

Đó là câu chuyện sẽ rõ vào đêm cuối cùng của một ngàn một đêm lẻ. Còn đêm đầu tiên cả hai ngồi ngoài chiếc mùng rách, nói chuyện... múa..