» Tìm kiếm:

Mỏ Sư Tử Đen

Mo Su Tu Den Doanh thu xuat khau dat 1 ty USD Mỏ Sư Tử Đen: Doanh thu xuất khẩu đạt 1 tỷ USD

Sau một năm triển khai hoạt động khai thác dầu tại mỏ Sư Tử Đen, Công ty liên doanh điều hành Cửu Long đã khai thác được trên 27 triệu..

Hoan thanh ke hoach khai thac tai Mo Su Tu Den Hoàn thành kế hoạch khai thác tại Mỏ Sư Tử Đen

Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, đến giữa tháng 6, Công ty liên doanh Cửu Long JOC đã khai thác thùng dầu thứ 12..