» Tìm kiếm:

Mị Nương

Muoi nguoi dan ba hiem doc nhat Trung Hoa Mười người đàn bà hiểm độc nhất Trung Hoa

TPCT - Các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hoá đã thống nhất lựa chọn ra “Top ten” “đại độc nữ” điển hình. Chính những người đàn bà ghê..

Son Tinh Thuy Tinh tan truyen Sơn Tinh, Thủy Tinh tân truyện

Vua Hùng kén rể, Sơn Tinh đem lễ vật đến trước cưới được Mị Nương. Thủy Tinh chậm chân, vuột mất người đẹp, nổi giận dâng nước đánh Sơn..