Tre lay cap vat Trẻ lấy cắp vặt

Đi học về, Minh mặt mũi buồn xo: "Máy tính con để trong cặp, mất rồi". Mẹ Minh giận và tiếc lắm, nhưng cũng bấm bụng mua cho con cái mới...