» Tìm kiếm:

Mẹ Ksor Kơk

Me Ksor Kok Sao no lai lam nguoi xau Mẹ Ksor Kơk: Sao nó lại làm người xấu?

Bà cụ Ksor H"Ble năm nay đã ngoài 80 nhưng vẫn còn tinh anh, minh mẫn. Lặng lẽ ngồi hơ tay bên bếp lửa sưởi ấm, bà kể chuyện ngày xưa vất..