» Tìm kiếm:

Mạng Cityphone TP HCM

Mang Cityphone TP HCM bat dau hoat dong vao 272 Mạng Cityphone TP HCM bắt đầu hoạt động vào 27/2

Theo Công ty Dịch vụ Viễn thông Sài Gòn, thứ năm tới, mạng điện thoại vô tuyến nội thị (Cityphone) sẽ khai trương thử nghiệm. Đây là mạng..