» Tìm kiếm:

Mường Chanh

Ghi o mien bien ai Ghi ở miền biên ải

Sau mấy ngày đường vất vả, vượt gần 300 km đường đèo dốc hiểm trở, chúng tôi đã đặt chân đến Mường Lát (Thanh Hóa) - mảnh đất biên giới cực..