» Tìm kiếm:

Mông Cổ Thơmơochirơ

Viet Nam Mong Co ky bien ban hop tac Quoc hoi Việt Nam - Mông Cổ ký biên bản hợp tác Quốc hội

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và các thành viên trong đoàn đại biểu rời Ulan Bato, kết thúc chuyến thăm Mông Cổ. Trong cuộc hội..