» Tìm kiếm:

Mô hình khách - chủ

Giai phap mang Anytime Online cho chinh phu dien tu Giải pháp mạng Anytime Online cho chính phủ điện tử

Anytime Online (ATOL) là một hệ thống các phần mềm Server và Client, hoạt động theo mô hình khách - chủ, nhằm cung cấp các dịch vụ cơ bản..